Recensies

Sinds juli 2015 is Kloeg Uitvaart, initiatiefnemer van de website Crematoria Rotterdam, houder van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Dit houdt in dat wij als uitvaartonderneming niet door een extern bureau worden beoordeeld op onze kwaliteit van diensten, maar dat dit door de nabestaanden wordt gedaan voor wie wij een uitvaart hebben mogen verzorgen. De families waarmee wij hebben mogen werken bepalen hiermede of wij het keurmerk mogen blijven voeren.

Als houder van dit keurmerk zijnde draait het primair om een persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Dat een uitvaart persoonlijk is, betekend dat er hierom dus ook niet van een vast draaiboek gebruik wordt gemaakt. Iedere uitvaart is uniek en vraagt om een eigen organisatie en draaiboek.

De verdere uitgangspunten van waaruit wij werken zijn:

  • De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
  • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.
  • Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
  • U ontvangt tijdig een transparante concept begroting.
  • U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
  • De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
  • De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, vaker bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
  • De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.
  • Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.